Epidemiologi

Venös tromboembolism (VTE) inträffar hos ungefär 1 av 1 000 personer varje år i utvecklade länder [1, 2]. Sjukdomen förekommer vanligen i form av djup ventrombos (DVT), oftast i de djupa venerna i benen men även i vener i överkroppen, eller om proppen emboliserar, i form av lungemboli (LE). Det förekommer allvarliga långsiktiga komplikationer – posttrombotiskt syndrom (PTS) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertoni (chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTPH) [1, 3].

Epidemiologiska studier visar att VTE i synnerhet är förknippad med sjukhusinläggning [3]. VTE är en allvarlig sjukdom och en betydande orsak till dödsfall. Dödligheten på grund av VTE kan vara så hög som 21,6 % vid 1 år [3]. Patienter som haft en episod av VTE löper hög risk för återkommande VTE. Risken för PTS och CTPH ökar med återkommande DVT respektive PE [3].

En god förståelse av epidemiologi och riskfaktorer för VTE är viktig för att säkerställa att sjukvårdspersonal kan identifiera riskerna och administrera lämplig VTE-profylax för att förebygga denna sjukdom och dess långsiktiga konsekvenser.