VERKNINGSMEKANISM

Verkningsmekanismen hos Klexane® är främst genom aktivering av antitrombin [45], en molekyl som syntetiseras i levern och som spelar en central roll i det mänskliga hemostassystemet genom att reglera sårläkning [49].

KLEXANE®/ANTITROMBINKOMPLEX HÄMMAR AKTIVERADE KOAGULATIONSFAKTORER

 

Klexane® bildar ett komplex med antitrombin. Detta komplex genomgår en konformationell förändring. I sin förändrade konformation hämmar komplexet FXa, vilket är den primära verkningsmekanismen.