ÖVERVAKNING

I normala fall krävs ingen övervakning av antikoagulationsnivåer med Klexane® [46]. Responsen på Klexane® vid vanliga doser är i allmänhet konstant från patient till patient. Därför behöver inte den antikoagulerande responsen till enoxaparin övervakas. Lågmolekylära hepariner (LMH) har ett förutsägbart dos-respons-förhållande och Klexane® har en halveringstid som tillåter dosering en eller två gånger dagligen. Detta underlättar för fast eller viktbaserad dosering och möjliggör öppenvårdsbehandling i lämpliga fall utan behov av rutinövervakning. Detta reflekteras i produktresumén [46].

ÖVERVAKNING AV TROMBOCYTANTAL

Det finns en risk för att antikroppsmedierad heparin-inducerad trombocytopeni uppstår i samband med användning av lågmolekylära hepariner. Därför bör regelbunden övervakning av trombocytantalet övervägas inför och under behandling med dessa läkemedel Om trombocytopeni skulle uppstå så sker det vanligtvis mellan den 5:e och 21:a dagen efter att behandlingen initierats. Därför rekommenderas mätning av trombocytantalet innan man initierar behandling med Klexane® och därefter regelbundet under behandlingen. Om en bekräftad minskning av trombocytantalet observeras (30 till 50 % av det initiala värdet), måste i praktiken behandling med enoxaparinnatrium omedelbart avbrytas och patienten får byta till en annan behandling [46].