ANMÄLAN TILL DIGITAL KOMMUNIKATION FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

* Fyll i de obligatoriska fälten

Vänligen fyll i informationen nedan.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av SANOFI AB, ett bolag som är organiserat enligt Sveriges lagar och har sitt huvudkontor på Lindhagensgatan 120, 104 25 Stockholm, Sverige. ("Sanofi"), i syfte att skicka Sanofis senaste individuellt anpassade kampanj- och produktinformation till dig. I detta syfte kan dina personuppgifter komma att delas inom SANOFI-gruppen och med externa leverantörer (t.ex. IT-leverantörer, marknadsföringsbyråer etc.) som hjälper Sanofi i behandlingen av dina personuppgifter. Vissa av dessa kan vara belägna i länder utanför EES, som inte garanterar samma skydd för personuppgifter som det land du befinner dig i. I detta fall har Sanofi genomfört lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, och dessa kommer alltid att behandlas med största omsorg. Sanofi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag

Jag godkänner ovanstående text och går med på att ta del av Sanofis individuellt anpassade marknadsföreningsmaterial och produktinformation via: *

All kommunikation som du tar emot kommer att innehålla en länk där du när som helst kan avanmäla dig.