Hemostas

Det hemostatiska systemet är en viktig och noga kontrollerad komponent i kroppens försvarssystem. Det har egenskaper som liknar andra delar av värdens försvarssystem, vilket inkluderar inflammation och immunfunktion [18]. Att förstå hemostasprocessen har givit en bättre förståelse av de större sjukdomstillstånden som förknippas med tromboser - bildandet av blodproppar inuti blodkärl - och förebyggande och behandling av dem.

Cirkulationssystemet upprätthåller blodets tryck i det arteriella systemet och därför krävs en kraftfull, snabb men ändå lokaliserad prokoagulerande respons på ställen för vaskulär skada för att hejda blodförlust utan att äventyra blodflödet i allmänhet [18]. Tätt knutet till denna respons till skada är systemet med antikoagulerande och blodproppslösande komponenter som förekommer i blodet och som förkortar den prokoagulerande responsen bortom området för den vaskulära skadan. På så vis är det hemostatiska systemet komplext, med aktiverande och hämmande återkoppling eller framåtförande banor som omfattar fem stora komponenter:

  • Blodkärl
  • Trombocyter
  • Koagulationsfaktorer
  • Koagulationshämmare
  • Fibrinolytiska element

Initiering av koagulation

Nyligen gjorda framsteg har klargjort hur koagulering initieras [18]. Det är nu känt att ett transmembranprotein som kallas ”vävnadsfaktor” initierar blodets koagulation. Vävnadsfaktorn bildar vad som anses som ett ”skyddande kuvert” runt blodkärl och organ och är redo att initiera koagulering så snart som blod läcker ut ur blodkärl. När vävnadsfaktorn på något sätt exponeras intravaskulärt kan det leda till patologisk trombos [18].