TROMBOSPROFYLAX

Profylaktiska åtgärder för att förebygga venös tromboembolism (VTE) grundar sig på en individuell riskbedömning av VTE på det sätt som beskrivs i det tidigare avsnittet. Metoderna för profylax är benämnda mekaniska, till exempel användande av antitrombosstrumpor, eller farmakologiska, som till exempel heparin.

MEKANISKA PROFYLAXMETODER

Syftet med mekaniska åtgärder är att öka det venösa blodflödet för att förebygga trombosbildning. Mekaniska metoder minskar incidensen för djup ventrombos (DVT) men evidensbasen för dess användning är mer begränsad än för trombosprofylax. [8]