Behandling

Innan antikoagulantiabehandling utvecklades så var obehandlad venös tromboembolism (VTE) ofta dödlig. Upp till 30 % av fallen avled [33]. Behandling med antikoagulantia behandlar effektivt symtomen på VTE och minskar återfall av VTE samt dödsfall. Antikoagulantia ökar dock risken för större blödningar och när en patient drabbas av en större blödning så kan den vara dödlig i upp till 25 % av fallen [34, 35]. Att förstå balansen mellan risk och nytta med behandlingsalternativen hjälper till att fatta kunskapsgrundade beslut om hantering [34]. Balans mellan risk och nytta bedöms bäst utifrån två perspektiv:

SJUKDOMSFASEN:

  • Akut (första 5–10 dagarna)
  • Långsiktig (första 3 månaderna)
  • Förlängd (efter 3 månader och framåt)

SJUKDOMSETIOLOGIN:

  • Initial VTE provocerades (av övergående riskfaktorer)
  • Initial VTE var oprovocerad
  • Initial VTE förknippades med malignitet
     

De akuta och långsiktiga faserna behandlas på samma sätt för provocerad och oprovocerad VTE. Etiologin blir relevant för den förlängda fasen. VTE förknippad med malignitet har olika rekommendationer i alla behandlingsfaser [34].