BESLÄKTADE TILLSTÅND

Artärtromboser och ventromboser orsakar en mängd tillstånd som varierar i svårighetsgrad från att vara livshotande till att vara obehagliga med en minskad livskvalitet. I detta avsnitt går vi igenom några av de vanliga tillstånd som förknippas med venös och arteriell trombos.