HJÄRTINFARKT

TILLSTÅND FÖRKNIPPADE MED VENÖS TROMBOEMBOLISM – HJÄRTINFARKT

En hjärtattack eller en hjärtinfarkt orsakas av hindrat blodflöde till hjärtat.

Om en blodpropp blockerar en artär som förser hjärtmuskeln med blod (ett kranskärl) så kan en livshotande hjärtinfarkt uppstå. Hjärtmuskeln arbetar ständigt för att pumpa runt blod i kroppen och kräver konstant tillförsel av syrerikt blod för att få energi. Kranskärlen förser hjärtat med denna livsnödvändiga blodtillförsel. Om den blockerade artären inte öppnas upp inom några timmar så leder det till att hjärtmuskelcellerna dör. De ärr som då bildas i muskelvävnaden kan störa den elektriska ledningsförmågan i hjärtat och på så vis ha en negativ inverkan på hjärtats förmåga att slå eller dra ihop sig (kontrahera).

Typiska varningstecken på en hjärtinfarkt är plötslig smärta mitt i bröstet och/eller bakom bröstbenet, smärta i nacke/hals och armar samt andningssvårigheter. Andra symtom som kan uppträda är kallsvettning, illamående, kräkningar och att man förlorar medvetandet.

En hjärtinfarkt är en medicinsk akutsituation som kräver omedelbar medicinsk vård.