POSTTROMBOTISKT SYNDROM

TILLSTÅND SOM FÖRKNIPPAS MED VENÖS TROMBOEMBOLISM – POSTTROMBOTISKT SYNDROM

Posttrombotiskt syndrom (PTS) är en kronisk, långvarig komplikation till en DVT och kan uppstå månader eller år efter den första blodproppen. PTS uppstår vanligtvis mellan sex månader och två år efter att man har fått en DVT. PTS inträffar hos ungefär hälften av patienterna efter en symtomatisk DVT och är den vanligaste komplikationen till en djup ventrombos.

PTS orsakar en lång rad symtom, från lätt rodnad till kraftig svullnad och sårbildning. Symtomen förvärras vanligtvis i samband med aktivitet, exempelvis när man står eller går.

Typiska symtom omfattar:

  • Kronisk smärta
  • Svullnad
  • Tyngdkänsla
  • Vätskeansamling
  • Hudförändringar på det drabbade benet
     

Det finns ingen särskild behandling. Behandlingsalternativen är begränsade och kompressionsstrumpor och högläge rekommenderas.