PULMONELL HYPERTENSION

TILLSTÅND SOM FÖRKNIPPAS MED VENÖS TROMBOEMBOLISM – PULMONELL HYPERTENSION

Tromboembolisk pulmonell hypertension är en allvarlig komplikation till lungemboli. Normalt sett kan en lungemboli behandlas framgångsrikt. Den vanligaste behandlingen är antikoagulerande medel för att lösa upp blodproppen. Om proppen däremot inte löser upp sig fullständigt eller om en person får flera upprepade lungembolier med täta mellanrum så kan lungorna skadas och genomgå skadliga förändringar som kan leda till pulmonell hypertension (ökat blodtryck i lungorna). Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension är en av de främsta orsakerna till pulmonell hypertension och högersidig hjärtsvikt.

Den ses ofta som en ovanlig komplikation men nyligen genomförda studier visar att ungefär 4 av 100 patienter med lungemboli drabbas av kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension inom några år efter att lungembolin inträffat.