STROKE

TILLSTÅND FÖRKNIPPADE MED VENÖS TROMBOEMBOLISM – STROKE

En stroke (slaganfall) orsakas av en störning av blodflödet till hjärnan. Detta inträffar då en artär blockeras av en blodpropp och som kallas en ischemisk stroke eller hjärninfarkt. Det kan även innebära att ett blodkärl i hjärnan blöder och då kallas det för en hemorragisk stroke eller hjärnblödning.

Följderna av ett hinder i en artär beror på vilken del av hjärnan som inte får tillräckligt med syre från det påverkade blodkärlet och hur stor proppen är. Lätta stroker eller transitoriska (övergående) ischemiska attacker (kallas för TIA-attacker) orsakas av ett begränsat hinder och ger övergående stroke-symtom som varar mindre än 24 timmar och som sedan försvinner. Symtom på en lätt stroke eller en större stroke kan omfatta nedsatt talförmåga, sväljförmåga och synpåverkan liksom förlamning på en sida av kroppen eller halvsidesförlamning. Om en person drabbas av en stroke så kan detta orsaka permanenta skador på hjärnan. Funktionsstörningarna i hjärnan kan återgå till det normala med stor svårighet efter lång tid eller aldrig någonsin försvinna. Det är viktigt att söka medicinsk vård omedelbart för att återställa ett normalt blodflöde till hjärnan så snabbt som möjligt och för att förebygga de mest allvarliga komplikationerna som bland annat kan omfatta dödsfall.

Symtom

  • Plötslig förlamning eller svaghet i ansikte, armar eller ben, i synnerhet på en sida av kroppen
  • Plötslig förvirring eller nedsatt talförmåga eller förmåga att förstå
  • Plötslig synpåverkan i ett eller båda ögonen
  • Plötslig gångstörning, yrsel eller nedsatt balans- eller koordinationsförmåga