HJÄRT-KÄRLSYSTEMET

Hjärt-kärlsystemet (det kardiovaskulära systemet) består av hjärta, blodkärl och blod som transporteras genom blodkärlen. Detta system utför funktioner som är nödvändiga för liv och transporterar runt syre, näring, hormoner och cellavfall i kroppen. Pumpen i hjärt-kärlsystemet är hjärtat. Hjärtat är ett organ i form av en relativt liten, knytnävsstor muskel som kan pumpa över 5 liter blod genom kroppen varje minut.

HJÄRTAT

Hjärtat är ett organ som består av en muskel. Det förser kroppen med blod med hjälp av rytmiska sammandragningar och ser därmed till att blod flödar till alla organ. Hjärtat fungerar som en pump och är uppdelat i fyra hålrum. Dessa kallas höger och vänster förmak och höger och vänster kammare. Hjärtat dras samman och slappnar av i takt med varje hjärtslag. När muskeln dras samman (systole) så pumpas blod från hjärtat in i artärerna. När hjärtat slappnar av (diastole) så fylls det med blod.

BLODOMLOPPETS BANOR

Hjärtat pumpar blod genom två primära blodomlopp i människans kropp. Lilla och stora kretsloppet. Det lilla kretsloppet (lungcirkulationen) transporterar blod från den högra sidan av hjärtat till lungorna. Där syresätts blodet och koldioxid tas bort. Det stora kretsloppet (den systemiska cirkulationen) pumpar syresatt blod från den vänstra sidan av hjärtat och skickar syrerikt blod till kroppens vävnader.

BLODKÄRL

Det finns tre typer av blodkärl:

  • Artärer – transporterar blod bort från hjärtat
  • Kapillärer – transporterar blod genom vävnader
  • Vener – transporterar blod tillbaka till hjärtat
     

ARTÄRER

Artärer – transporterar blod bort från hjärtat. Alla celler behöver syre och näring för att kunna fungera. I normala fall så har artärerna till uppgift att transportera syrerikt (syresatt) blod och näring från hjärtat till det ställe där de behövs i kroppens vävnader. Det är bara lungartärerna som transporterar syrefattigt blod från hjärtat till lungorna för att fylla på med syre. Hjärtats vävnader får blod och syre via kranskärlen.

Två artärer transporterar blod direkt från hjärtat:

  1. Aortan (stora kroppspulsådern) transporterar syrerikt blod (syresatt) blod från hjärtats vänstra kammare till kroppen. Detta är den största artären i människans kropp och har en diameter på ungefär 3 centimeter.
  2. Lungartären transporterar syrefattigt blod från hjärtats högra kammare till lungorna. Blodet återvänder, syresatt, tillbaka till hjärtats vänstra kammare.
     

Artärerna har tjocka muskelväggar och transporterar blod under högt tryck. Deras struktur håller det blodtryck som hjärtat skapar så stabilt som möjligt.

Arterioler är smalare artärer som avgrenar sig från artärernas ändar och transporterar blod till kapillärerna. Kapillärerna är de minsta av kroppens blodkärl. De kopplar samman artärerna med venerna. Blodet flödar från hjärtat via artärerna som delar upp sig och avgrenas i arterioler och sedan vidare till tunna kapillärer. Efter att syre och näring har levererats till vävnaderna så går kapillärerna samman, vidgas och blir till venoler. Dessa blir i sin tur ännu vidare och går samman till vener som transporterar blodet tillbaka till hjärtat.

VENER

Venerna är de blodkärl som transporterar blod från vävnaderna tillbaka till hjärtat. Venerna i det stora kretsloppet transporterar syrefattigt blod och venerna i det lilla kretsloppet (från hjärtat till lungorna och tillbaka igen) transporterar syrerikt blod. Syrefattigt blod är mörkare än syrerikt blod.

Blodtrycket är lägre i venerna än i artärerna. Därför har venerna klaffar och kräver muskelrörelser för att förflytta blodet genom dem och förhindra att blodet rinner bakåt i motsatt riktning.

HEMOSTAS

Hjärt-kärlsystemet är ett slutet system vilket innebär att blodet inte bör lämna systemet. Blodets koagulationssystem är utformat för att säkerställa att alla eventuella skador i systemet ”proppas igen” så snabbt som möjligt. Trombocyterna spelar en nyckelroll för att se till att en blödning stoppas. Denna process kallas hemostas. Trombocyter är i stort sett inaktiva i blodet tills de kommer i kontakt med skadad vävnad eller en läcka i ett blodkärl - dvs. ett sår. När trombocyterna aktiveras så blir de ”klibbiga” och startar frisättandet av ”koagulationsfaktorer” som börjar producera proteinet fibrin. Fibrinet fungerar som en byggnadsstruktur för blodproppen.