DIAGNOS PÅ DVT

Eftersom det finns många orsaker till att man har ont i ett ben så kan läkaren inte diagnosticera en DVT (djup ventrombos) bara genom att bedöma symtom. Läkarna kommer att ställa frågor och kan vilja ta ett blodprov (som kallas D-dimer) och kommer sedan att avgöra om fler prover eller undersökningar behöver genomföras.

Innan några prover tas eller undersökningar görs så kommer läkaren att fastställa sannolikheten för att en blodpropp föreligger genom att ställa frågor, genomföra en hälsoundersökning och fylla i en formell riskskala. Om sannolikheten för DVT är låg så kan ett blodprov som kallas för D-dimer tas för att utesluta diagnosen. D-dimerer är avfallsprodukter som bildas under tiden som en tromb bildas och när den löser upp sig och dessa produkter kan då upptäckas i blodet. Om proverna påvisar att sannolikheten för en DVT är hög så utför man bekräftande bildundersökningar för att upptäcka proppen. Detta görs vanligtvis med hjälp av ett ultraljud.