ALLMÄN INFORMATION

ÖVERSIKT

De flesta av oss är medvetna om vårt hjärta och vet att det pumpar runt blod i våra kroppar och håller oss vid liv. Kontinuerligt och jämnt blodflöde i vår kropp är livsnödvändigt. Bildandet av en blodpropp på fel ställe – som med medicinska ord kallas för en trombos – kan orsaka att blodflödet hindras och leda till sjukdom. Detta kan i vissa fall vara livshotande.

Vårt blodomlopp består av vener och artärer. Om en blodpropp uppstår där så kan den orsaka en mängd vanliga och välkända hjärt-kärlsjukdomar. Blodproppar som bildas i vener kan orsaka en djup ventrombos (förkortas DVT). En ”lungemboli” (förkortas LE) beror på en blodpropp i de artärer som förser lungorna med blod. Blodproppar i artärer som förser hjärtat med blod orsakar en hjärtattack och proppar i de artärer som förser hjärnan med blod orsakar en stroke.

I detta avsnitt kommer vi att förklara de biologiska processerna i samband med blodets koagulation, undersöka hur våra kroppar bildar blodproppar samt varför tromboser uppstår

NORMAL KOAGULATION

Om vi skär oss genom huden så bildas ett koagel (blodpropp) som förhindrar blod från att läcka ut genom skadan. Denna process kallas för ”hemostas” och är kroppens normala sätt att reagera på en skada. Koagulering är det första steget i processen. Blodet ändras då från vätskeform till en gel. Detta är en komplicerad process som först omfattar aktivering, vidhäftning och ansamling av trombocyter och sedan bildande av fibrin. Fibrin är ett fiberprotein som bildas genom samspelet av ett stort antal koagulationsfaktorer i en process som gemensamt benämns ”koagulationskaskaden”.

 
Den tredje komponenten i denna process kallas ”fibrinolys”. Det innebär nedbrytning och borttransport av koaglet (blodproppen) när blodkärlet har läkt. En annan faktor som bidrar till att inte blodproppar, eller tromber, bildas i överskott är den normala funktionen hos blodkärlets insida (endotelet). Blodproppar brukar inte bildas i onödan så länge blodflödet är jämnt över ett normalt fungerande endotel.

Hela denna process existerar i en känslig balans för att förhindra stora blödningar och överdriven blodproppsbildning. Om koagulationssystemet kommer i obalans kan detta leda till stora blödningar eller att ”patologiska” (sjukliga, onormala) blodproppar (tromboser) bildas.

TROMBOS

Trombos innebär att en blodpropp eller ”tromb” bildas inuti ett blodkärl och som signifikant minskar eller helt hindrar blodflödet till eller från hjärtat.

Det finns tre stora kategorier av faktorer som stör de normala koagulationsprocesserna och bidrar till att tromboser bildas. Dessa är:

  • Hyperkoagulabilitet – en ovanlig tendens för blodet att koagulera mer än normalt. Det orsakas av avvikelser i blodets innehåll. Till exempel så kan en del människor med cancer få vissa förändringar i de proteiner i blodet som är en del av koagulationsprocessen
  • Förändrat blodflöde – ändringar i det normala blodflödet som exempelvis venös stas då blodflödet är långsamt i benen. Detta kan exempelvis ske efter en operation då människor förblir sängliggande under en längre tid
  • Avvikelser i endotelet – skada på blodkärlens insida. Detta kan bland annat orsakas av kirurgi eller onormala endotelförändringar på grund av vissa ämnesomsättningssjukdomar som exempelvis diabetes

Läkarna kallar ofta dessa kategorier för ”Virchows triad” efter den läkare som först beskrev dem för mer än 100 år sedan. Dessa principer används än idag av läkare för att diagnostisera och behandla patienter med trombos.

VENTROMBOS

En ventrombos är en blodpropp som utvecklas i en ven. Venerna är de blodkärl som transporterar blod från vävnaderna tillbaka till hjärtat. Blodet befinner sig inte under lika högt tryck i venerna som i artärerna, och därför har venerna klaffar och kräver muskelrörelser för att förflytta blodet genom dem för att förhindra att det rinner bakåt i motsatt riktning. Det är ofta i venernas klaffar som tromber bildas.

På grund av det sätt som blodet flödar genom en ven så har området längst ner på klaffarna ett minskat blodflöde. Om kroppens normala koagulationssystem kommer ur balans så kan trombocyter börja fästa sig på endotelet och utlösa att fibrin bildas och därmed även en blodpropp.


Den vanligaste formen av ventrombos är en DVT. Detta innebär att en blodpropp bildas i benens djupa vener. Om en del av blodproppen (en emboli) bryter sig loss och förflyttar sig uppåt i benet, genom hjärtat och fastnar i en lungartär så får personen en lungemboli (LE). Dessa besläktade koagulationsproblem – DVT och LE – benämns gemensamt ”venös tromboembolism” (förkortas VTE).

VTE är betydelsefullt eftersom det är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall på sjukhus i Sverige som kan förebyggas. På följande sidor kan du lära dig mer om VTE.