RISKFAKTORER FÖR VTE

VEM LÖPER RISK FÖR ATT DRABBAS AV VENÖS TROMBOEMBOLISM?

Varje år drabbas ungefär en av 1 000 människor av en DVT. Det är emellertid viktigt att veta att venös tromboembolism (VTE) i stor utsträckning är en sjukdom som förekommer hos människor som är inlagda på sjukhus. Stora studier har visat att förekomsten av VTE hos patienter som skrivs ut från sjukhuset eller som nyligen har skrivits ut är ungefär 100 gånger större än förekomsten i samhället i allmänhet.

Alla kan utveckla en DVT, men det finns ett antal välkända faktorer som kan öka risken. Hög ålder är en konsekvent och välkänd riskfaktor för VTE. Patienter över 60 år löper en ökad risk. En annan konsekvent faktor är ”trombofili”. Detta innebär en ökad tendens att utveckla blodproppar på grund av avvikelser i kroppens koagulationssystem. Vissa riskfaktorer är tillfälliga och övergående, till exempel kirurgiska ingrepp. Om en person som är frisk för övrigt genomgår kirurgi så försvinner risken som är förknippad med operationen relativt snabbt.

Ju fler riskfaktorer som föreligger, desto större är risken för att utveckla en VTE. I detta avsnitt kan du läsa mer om vilka dessa faktorer är och varför de ökar risken för trombos.