SJUKDOMSHISTORIK MED TIDIGARE TROMBOS

Den största risken för att få DVT är att ha haft en DVT tidigare. Upp till 25 % av fall med djup ventrombos inträffar hos människor som har haft en DVT tidigare. Detta har flera orsaker. Studier har visat att rester av tidigare tromber ofta ses i prov av nya tromber. Dessa gamla trombdelar kan agera som en startpunkt för en ny DVT. Om en person har trombofili så kvarstår även den ökade tendensen att utveckla emboli och personen fortsätter att riskera att utveckla en DVT. När sedan andra riskfaktorer uppkommer, som exempelvis en akut sjukdom, så utlöser det att en djup ventrombos bildas.