AKUT SJUKDOM MED TILLKOMMANDE IMMOBILISERING

Ett antal akuta sjukdomar är kända för att öka risken för VTE när de förknippas med nyligen påkommen orörlighet. Allvarliga sjukdomar som till exempel akut hjärtsvikt och allvarliga inflammatoriska sjukdomar, som exempelvis inflammatorisk tarmsjukdom och akuta infektioner, är kända för att öka risken för att få en blodpropp.