Cancer

En del former av cancer förändrar blodets koagulationsegenskaper och detta kan öka sannolikheten för att blodproppar uppstår. Vissa former av cancerbehandling, t.ex. kirurgi, cytostatika och behandling med hormoner eller antikroppar, kan också öka risken för VTE. Minskad rörlighet i samband med ovannämnda behandlingar eller på grund av sjukdomens effekter kan också öka risken för trombos hos människor med cancer.

DVT och LE är två av de vanligaste komplikationerna till cancer. Cancer ökar risken för DVT fyra till sex gånger och en diagnos på DVT och LE är förknippad med en ökad risk för dödsfall hos patienter med cancer.