Hormonbehandlingar

Både p-piller som förskrivs i preventivmedelssyfte och hormonersättningsbehandling som förskrivs under menopausen innehåller det kvinnliga hormonet östrogen. Östrogen och hormonersättningsbehandling kan orsaka att en blodpropp lättare bildas genom att påverka balansen i koagulationssystemet. Detta gör att patienter behandlas med sådana medel löper en ökad risk för att utveckla VTE.

Den inverkan som vissa typer av kombinerade p-piller har på risken för att utveckla trombos är fortfarande ett av de viktigaste säkerhetsproblemen i samband med användning av dessa läkemedel. Man vet också att risken för VTE är ytterligare förhöjd för de kvinnor som även har en specifik trombofili.

För de som får hormonersättningsbehandling efter menopausen så visar studier en två- till fyrfaldig risk för att få VTE och risken verkar vara störst under det första året som behandlingen tas.