GRAVIDITET

Det föreligger en ökad risk för att utveckla en blodpropp under graviditet samt under de första sex veckorna efter förlossningen. Risken i denna grupp av kvinnor motsvarar 1 på 500, vilket är en tio gånger så hög risk som för kvinnor i samma ålder som inte är gravida.

Trots att det är sällsynt att en graviditet kompliceras av en VTE så är det viktigt att känna till att LE är den största orsaken till att mamman avlider efter förlossningen. Detta inträffar vid ungefär en av 100 000 födslar. Tillsammans med blödning efter förlossning så är LE en av de ledande orsakerna till dödsfall inom 24 timmar efter förlossning.