KIRURGI

Kirurgi är en riskfaktor för VTE. Eftersom sår behöver läka ihop sker en lokal aktivering av koagulationsprocessen vid alla kirurgiska ingrepp. Vissa typer av kirurgiska ingrepp som till exempel ortopedisk kirurgi kan aktivera koagulationssystemet systemiskt. Detta tillsammans med ett minskat blodflöde eller ”stas” på grund av att man blir sängliggande och orörlig gör att kirurgiska ingrepp ingår i den trio av kategorier som ökar risken för trombos.