TROMBOFILI

Trombofili innebär en ökad risk för att utveckla tromber (blodproppar) och beror på en avvikelse i koagulationssystemet. En rad genetiska variationer som är nedärvda från födseln förändrar mekanismerna för hemostas i blodet och ökar risken för en DVT och LE.

Vanliga trombofila genetiska varianter är ”Faktor V Leiden” och ”Protrombin 20210” som båda kan förändra det sätt som blodet koagulerar.