ÅDERBRÅCK

Ett vanligt besvär som drabbar många människor är åderbråck. De orsakas av att ytliga vener på benet inte fungerar så bra som de borde. DVT är däremot något helt annat än åderbråck och ett mycket allvarligare problem. Det finns två vensystem i benen. De djupa venerna är det viktigaste systemet och transporterar den största delen av blodet tillbaka till hjärtat. De ytliga venerna ligger precis under huden och är mindre viktiga. Deras uppgift är att transportera blod från huden och vävnaden precis under huden. Åderbråck beror på att de ytliga venerna är påverkade. Detta kan i sin tur leda till kronisk veninsufficiens, dvs. hindrat blodflöde i benet. På grund av detta förhindrade blodflöde så kan risken öka för att en trombos bildas.