LUNGEMBOLI

Agree with comment. The whole paragraph can be taken out. När en blodpropp (tromb) släpper från blodkärlets vägg på den plats där den uppstått så transporteras den med blodet genom blodbanan. Därefter kan tromben passera genom hjärtats högra kammare och föras in i lilla kretsloppet (lungornas kärlsystem) där den kan fastna. Detta kallas för en lungemboli (LE). Utvecklingen av en tromb, dess avlossning och resa till en lungartär är alla olika delar av samma patologiska process som gemensamt kallas för tromboembolism.


KOMPLIKATIONER TILL LE

LE är ett mycket allvarligt tillstånd som kan få svåra konsekvenser. Det kan till exempel leda till skada på hjärtats högra kammare (kammarsvikt), högt blodtryck (hypertension) och dödsfall.

Ett allvarligt, långvarigt tillstånd som kallas pulmonell hypertension (högt blodtryck i lungorna) ger andfåddhet, yrsel och svimning. Detta uppstår hos ungefär en av 25 patienter med LE efter 2 år [4].